News

NEWS
25 Apr 2021
The registration deadline has been postponed. The registration ends on 23 May 2021. 
Bol posunutý termín registrácie. Registrácia bude ukončená 23.mája 2021. 


The payment deadline for both individuals and teams has been postponed. The entry fee must be paid until 6 June 2021.
Termín platby štartovného za jednotlivcov a tímy sa posúva na 6.júna 2021


Only the authorized representative of the country can register the team via email (info@whftc2021.com). The representative of the country sends list of names of the competitors that will be part of the team at the latest by 30 june 2021.
Tým (max 6 súťažiacich) môže registrovať mailom (info@whftc2021.com) len poverený zástupca krajiny ktorú tým reprezentuje, najneskôr do 30.júna.2021.

Welcome
29 Oct 2020
​Welcome to the official website of the World HFT championships 2021 in Skýcov, Slovakia.
You will find here basic information about registration, rules, accommodation and payment details. New registration started. Previous one (for 2020) was cancelled. If you have any further questions, do not hesitate to contact us on email: info@whftc2021.com. We will keep updating information on the website, so keep an eye on it.
See you soon.
Peter Beňus
president,  Slovak Airgun Field Target Association

 
Vitajte na oficiálnej stránke majstrovstiev sveta HFT 2021 na Slovensku v Skýcove.
Na stránke nájdete základné informácie o registrácii, pravidlách, ubytovaní a platobné údaje. Je spustená nová registrácia, stará registrácia bola zrušená. V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať na info@whfto2021.com . Informácie na stránke budeme neustále dopĺňať, preto ju priebežne sledujte.
Dovidenia
Peter Beňuš
Prezident Slovak Airgun Field Target Association

Information
29 Oct 2020

The competition will consist of these categories:

PCP

Springer

Ladies

Junior

Veteran

Suťažiť sa bude v kategóriách:

PCP

Pružina

Ženy

Junior

Veterán


The first three shooters with the highest score from each category will be awarded

Z každej kategórie budú ocenení prví traja strelci s najvyšším bodovým ziskom.


Shooter with the highest score regardless the category will achieve the world champion in HFT title for 2021

Strelec s najvyšším dosiahnutým bodovým ziskom, bez rozdielu kategórie, získa ocenenie majster sveta v HFT pre rok 2021


There will also be team competition. Team consists of 4-6 shooters regardless the category. The team score will be the sum of 4 best team member’s scores for each day. The first three teams with the highest scores will be awarded

Prebehne aj súťaž tímov. Tím pozostáva zo 4 - 6 strelcov bez rozdielu kategórie. Za výsledok tímu sa považuje súčet 4 najlepších výsledkov členov daného tímu každý deň. Ocenené budú 3 tímy s najvyšším bodovým ziskom svojich členov.


There will be electronic plate hit indicators used in WHFTC 2021, mostly while shooting required position targets in order to prevent controversial situations

Na WHFTC 2021 budú použité, hlavne pri povinných polohách elektronické indikátory zásahu siluety sklopky. Zabráni sa tým sporným situáciam.


Every shooter must have his/her own rifle. It is not allowed to use one rifle by more shooters. 

Nie je povolené strielať z jednej pušky viacerým súťažiacim.